คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

http://www.rid.go.th/thaicid/index.php windows-874 Wed, 22 Mar 2023 12:22:04 +0700 Wed, 22 Mar 2023 12:22:04 +0700 SoftCab.com <![CDATA[คำสั่งคณะกรรมการ THAICID]]> http://www.rid.go.th/thaicid/index.php?number=487
คำสั่งคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานของกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย


  • คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID

  • คณะทำงานสำนักงานเลขาธิการ THAICID

  • คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบวิเวศในนาข้าว

click here

]]>
Tue, 06 Dec 2022 13:44:36 +0700 http://www.rid.go.th/thaicid/index.php?number=487#comment