คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

| Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา |

Archive THAICID
Log in   RSS Newsfeed
3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
  •   Tuesday, 2008-September-09
บทความจากการประชุม 3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
  1. การบริหารความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้ง : กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำทับมา จังหวัดระยอง
  2. การบริหารจัดการน้ำโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  4. สภาพอุทกธรณีวิทยาและอุทกเคมีของน้ำใต้ดินเค็ม บริเวณโครงการชลประทานน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม
  5. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
  6. คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  7. การวิเคราะห์สภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำ น้ำก่ำตอนล่าง
  8. การวิเคราะห์สภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง
  9. คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ จังหวัดสระบุรี
  10. การเปลี่ยนแปลงสัณฐานท้องน้ำแบบตะกอนทรายภายใต้การไหลแบบไม่คงที่
  11. กรณีศึกษาโครงการชลประทานราษฎร์แม่ปิงเก่า จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
  12. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากวิถีดั้งเดิมสู่ความทันสมัย
  13. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากวิถีดั้งเดิมสู่ความทันสมัย
  14. การศึกษาปรับปรุงระบบชลประทานแบบหลายมิติ : กรณีศึกษา โครงการชลประทานราษฎร์แม่ปิงเก่า จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
  15. การเปลี่ยนแปลงสัณฐานท้องน้ำแบบตะกอนทรายภายใต้การไหลแบบไม่คงที่
  16. การบริหารความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้ง กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำทับมา จังหวัดระยอง
  17. การวิเคาระห์สภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำ น้ำก่ำตอนล่าง
  18. คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากพื้นที่เกษตรกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา, คลองเพรียว-เสาไห้ จ.สระบุรี)
  19. การพัฒนาทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะโลกร้อน
  20. สภาพธรณีวิทยาและอุทกเคมีของน้ำใต้ดินเค็ม บริเวณโครงการชลประทานน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม
  21. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  22. การบริหารจัดการน้ำโครงการเครือข่าย อ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  23. Water Cycle
<<< Previous page | Next page >>>
<September>  <2008>
SUMOTUWETRFRSA
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Archive
March,2012 [36]
February,2012 [27]
December,2011 [27]
November,2011 [23]
October,2011 [28]
July,2011 [36]
June,2011 [52]
May,2011 [32]
April,2011 [52]
September,2008 [43]
January,2007 [34]
August,2006 [44]

Search

Bloly v1.3 by SoftCab Inc

For more information please contact :: thaicid@hotmail.com :: Since November 24th 2000