คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันน้ำโลก ปี 2556
World Water Day on 22 March 2013

 
ภาพบรรยาการวันน้ำโลก 22 มีนาคม 2556    สำนักงานเลขาธิการ THAICID ได้เข้าร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจัดงาน โครงการ “ปีสากลแห่งความร่วมมือด้านน้ำ” เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก เมื่อวันที่ 22 มีนาคมวันน้ำโลก 2013 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมของ THAICID คือ ออกบูธนิทรรศการนำเสนอโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ THAICID ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้  
  1. องค์กร ICID และ THAICID คืออะไร, วัตถุประสงค์และกิจกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติที่ผ่านมา, กิจกรรม THAICID ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  2. เหลียวหลังแลหน้า กิจกรรม THAICID มุ่งพัฒนาการชลประทาน
  3. THAICID & AEC Cooperation 2013
  4. ประเทศสมาชิกของ ICID 110 ประเทศ
  5. กิจกรรมของ THAICID ที่จะเกิดในอนาคต
  6. 10 สุดยอดเทคโนโลยีทางด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
  7. ประเภทการชลประทานในระดับไร่นา-ที่น่าสนใจ

ในงานดังกล่าว นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธาน THAICID พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ในฐานะเลขาธิการ THAICID และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแขกจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากสนใจเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ THAICID ซึ่ง THAICID ได้จัดเตรียมของที่ระลึกและซีดีอภิธานศัพท์ของ THAICID มอบให้กับผู้สนใจทั่วไป