คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

World Water Day on 22 March 2011 
       In the occasion of World Water Day on 22 March 2011, the Secretariat Office of THAICID was invited by the Department of Water Resources of Thailand to cooperatively exhibit activities concerning water resources management on 23 March 2011 under the Project “Do Good For Dad” and main theme “Path of Water, Path of People” at Grand Diamond Ballroom, Convention Center, Impact, Muang Thong Thani, Nonthaburi Province on 23 March 2011.

In this regard, the secretariat office disseminated information concerning ICID and THAICID through an exhibition booth in which posters of the following three main topics were presented:
1. What are ICID and THAICID ? Their objectives and national and international activities of the past, present and future.
2. Top 10 Irrigation Technologies
3. Interesting On-farm Irrigation Types

In this occasion, souvenir THAICID ballpoint pens were distributed for those interested in the information. In the pictures, Mr. Chatchai Bunlue, Chairman of THAICID Administration Working Group was explaining the details of THACID booth to H.E. Mr. Suwit Khunkitti, Minister of Natural Resources and Environment who came for presiding over the exhibition.