คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันน้ำโลก ปี 2554     สำนักงานเลขาธิการ THAICID ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันน้ำโลกกับกรมทรัพยากรน้ำ ในงาน โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน “วิถีน้ำ วิถีชุมชน” เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี โดยรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมของ THAICID มีการออกบูธนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งมีเนื้อหาหลักๆเป็นโปสเตอร์ ๓ ส่วนดังนี้

๑. องค์กร ICID และ THAICID คืออะไร, วัตถุประสงค์และกิจกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติที่ผ่านมา, กิจกรรม THAICID ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อนาคต

๒. ๑๐ สุดยอดเทคโนโลยีทางด้านการชลประทานและการระบายน้ำ

๓. ประเภทการชลประทานในระดับไร่นา-ที่น่าสนใจ

รวมทั้งมีการแจกของที่ระลึก เป็นปากกาลูกลื่นโลโก้ THAICID เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของ THAICID

     ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ รวมทั้งบูธ THAICID โดยมี นายฉัตรชัย บุญลือ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันน้ำโลกและให้ความสนใจกับบูธ THAICID เป็นจำนวนมาก