คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรม THAICID

 


 "การชลประทานกับประสิทธิภาพการผลิต : ความท้าทายในยุควิกฤติ อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม"

“Irrigation and Productivity : Challenge in Food,Energy and Environment Crisis”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552