คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

 

ร่วมประชุม ICID ภาคพื้นยุโรป ครั้งที่ 26 หัวข้อ
การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการชลประทาน

     นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจัดสรรน้ำ และนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมคณะของกรมชลประทาน และอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร กรมอุตุนิยมวิทยา ในนามตัวแทนคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) เข้าร่วมการประชุมภาคพื้นยุโรป ครั้งที่ 26 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 11-16 ตุลาคม 2558 ณ เมืองมงต์เปลิเย่ร์ ประเทศฝรั่งเศส

     ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนำเสนอผลงานวิชาการด้านการชลประทานแล้ว ลำเหมืองมหัศจรรย์ จ. น่าน และประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกทางชลประทาน Heritage Irrigation Structures ( HIS ) ที่สำคัญยังได้เชิญชวนประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการจัดการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่