คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

 
การประชุมวิชาการ THAICID ประจำปี 2558
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 14 ชั้น กรมชลประทานสามเสน

คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่องการศึกษาและออกแบบเขื่อนใต้ดินในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับผู้สนใจ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 14 ชั้น กรมชลประทานสามเสน

โดย ว่าที่ร้อยตรีไพเจนต์ มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ในนามของที่ปรึกษาคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม โดยมีนายประดับ กลัดเข็มเพ็ชร ประธานคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรมาร่วมบรรยาย 3 ท่านประกอบด้วย นายอนันท์ สุวรรณสินธุ์ ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล และนายณรงค์ เจริญพาณิชย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 95 คน