คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

61st International Executive Council Meeting (IECM)
6th Asian Regional Conference (ARC)

      ผลการเข้าร่วมประชุม 61st IECM และ 6th ARC ระหว่าง 11-16 ตุลาคม 2553 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

     นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ และนายวสันต์ บุญเกิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID รวมทั้ง ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองเลขาธิการ THAICID และดร.อาทร สุทธิกาญจน์ เลขานุการคณะทำงานด้านบริหาร THAICID เข้าร่วมประชุม 61stIECM และ 6thARC ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 11-16 ตุลาคม 2553 ในการนี้ประเทศไทยได้เสนอตัวเพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 64th International Executive Council Meeting และ 8thAsian Regional Conference ในปี 2013 มีประเทศสมาชิก ICID เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 39 ประเทศ จากจำนวน 64 ประเทศ (active country) สำหรับหัวข้อประชุมวิชาการหลัก (THEME) ของการประชุม 6thARC คือ Improvement of Irrigation and Drainage Efficiency under the Small Land Holding Condition มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 500 คน

     การเสนอตัวดังกล่าวมีประเทศตุรกีร่วมแข่งขันประมูลสิทธิ์ด้วย ประเทศตุรกีซึ่งเคยเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 65thIECM และ 22nd International Congress ในปี 2014 เมื่อปีที่แล้วที่ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย แต่แพ้การประมูลสิทธิ์ให้กับประเทศเกาหลีใต้

     บรรยากาศการประมูลสิทธิ์ปีนี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศ โดยประเทศตุรกีได้ขึ้นนำเสนอก่อน ผู้แทนของตุรกีนำเสนอ PowerPoint Presentation ประมาณ 10 นาที ต่อมา ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ผู้แทน THAICID ขึ้นเวทีนำเสนอ โดยเริ่มจากการนำเสนอวีดีโอชุดที่ 1 ประมาณ 50 วินาที เป็นวีดีโอที่นำเสนอภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำ อุทกภัย และปัญหาน้ำท่วมของโลก รวมทั้งนำเสนอผู้แทน THAICID ที่จะนำเสนอ Proposal จากนั้น ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ได้นำเสนอ PowerPoint Presentation แสดงความจำนงในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ และนำเสนอ THEME ที่จะใช้ประชุม 8th ARC “Water Management in the Changing World” และปิดท้ายด้วยวิดีโอชุดที่ 2 “Charms of Chiang Mai” และก่อนจบการนำเสนอ ผู้แทน THAICID ได้ให้ความมั่นใจในการเป็นเจ้าภาพต่อผู้แทนประเทศต่างๆ

     หลังจากการนำเสนอแล้วเสร็จ ประธาน ICID ได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนลับ ผลการลงคะแนน ปรากฏว่าประเทศตุรกี ได้เป็นสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 64th IECM และ 8th ARC ในปี 2013 อย่างไรก็ตามประธาน ICID เชิญชวนให้ THAICID เสนอตัวเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ในปี 2015 หรือ 2016

     นอกจากนี้นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ ได้สมัครแข่งขันคัดเลือกตำแหน่ง Vice President ของ ICID ที่ว่าง และได้รับการ Vote ให้ดำรงตำแหน่ง Vice President ของ ICID โดยจะดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556)

     ผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุม Working Groups และเข้ารับฟังการบรรยายวิชาการในเวที 6th Asian Regional Conference ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการ THAICID จะนำเอกสารที่ได้รับมาเผยแพร่ โดยจะจัดทำเป็น PDF file และ Upload ที่ Website: www.rid.go.th/THAICID ผู้สนใจสามารถเข้าไป download ได้จากเว็บไซด์ดังกล่าว

     ประโยชน์ที่ได้รับในการไปประชุมครั้งนี้ นอกจากประเทศไทย จะเข้าร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็นกับผู้แทนประเทศต่างๆ แล้ว ผู้ได้รับตำแหน่ง Vice President คนใหม่จากประเทศไทย จะสามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานของ ICID และ THAICID ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งประเทศสมาชิกได้รู้จัก THAICID และประเทศไทยมากยิ่งขึ้น