คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

60th International Executive Council Meeting (IECM)
5th Asian Regional Conference (ARC)

 


 

 

 

 

     ผู้แทน คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ประกอบด้วย นายวสันต์ บุญเกิด, นายสุวิทย์ ธโนภานุวัฒน์, นายฉัตรชัย บุญลือและนายอาทร สุทธิกาญจน์  ได้เข้าร่วมประชุม 60th International Executive Council Meeting (IECM) และ 5th Asian Regional Conference (ARC) ในระหว่างวันที่ 5-12 ธันวาคม 2552 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

     ในการนี้คณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมสำนักงานใหญ่ของ ICID และระหว่างการประชุม 60th IECM และ 5th ARC ประเทศไทยได้แสดงความจำนงอย่างเป็นทางการบนเวทีการประชุมที่จะเสนอตัวเป็น เจ้าภาพการจัดประชุม 64th IECM และ 8th หรือ 9th ARC ในปี พ.ศ. 2556ที่ประชุมใหญ่รับทราบและขอให้ประเทศไทยจัดส่งหนังสือขอเป็นเจ้าภาพอย่างเป็น ทางการ แล้วจัดเตรียมการนำเสนอตัวในการประชุม 61th IECM ปี พ.ศ. 2553 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อการคัดเลือกต่อไป