คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา
::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร)

ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ

5th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

ณ ห้องทิพย์วรรณ์ รร.ริชมอนด์ เมื่อ 17 มิ.ย. 2553