คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

เทปบันทึกภาพฯ บรรยากาศ การประชุมสัมนา
4th THAICID National Symposium


"การชลประทานกับประสิทธิภาพการผลิต : ความท้าทายในยุควิกฤติ อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม"

“Irrigation and Productivity : Challenge in Food,Energy and Environment Crisis”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552