คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID


การประชุมวิชาการ 11th THAICID National Symposium ประจำปี 2561


     คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ร่วมกับ กรมชลประทานได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM  เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หัวข้อ “Innovative.and.Sustainable.Agri-Water.Management:.Alternative.Strategies.for.Irrigation infrastructure.Development”

      โดย นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการประชุม นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ (Hon. Vice President of ICID และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID) นายธนา สุวัฑฒน (ประธานคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID เข้าร่วมการประชุม พร้อมวิทยากรรับเชิญจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 2 ท่าน Mr.Yang Kete and Mr.Zhang Baorui, Chaina Water Resources Beifang Investigation Design and Research Co., Ltd. นายสุภัทรดิศ ราชธา ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และคณะผู้นำเสนอบทความจำนวน 6 ท่าน จากบทความทั้งหมด 24 บทความ และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานด้านน้ำ 30 หน่วยงาน กว่า 230 คน การดำเนินการประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 
 
 

บทความจากการประชุมฯ