คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ2006 Flood of Chao Phraya River: Emerging Issues and Contribution of hydrological studies 19 มกราคม 2550


  1.Planning and Flood Mitigation for The Chao Phraya River Basin. Click

  2.Global and Social Change Impacts on Hydrological and Meteorological Disasters.Click

  3.Flood Risk Management with Flood Risk Communication Support System. Click

  4.Interaction between Social Change and Hydrological Change
     in the Chao Phraya River Basin,Thailand.Click

  5.Report on Hydrology and Damage of Chao Phraya Flood 2006.Click

  6.Flood Protection in BMA.Click

  7.Developing of Hybrid Multi Model for Chiang Mai Flood Warning.Click

  8.Flood Forecasting and Warning System for the Upper Ping River Basin.Click