คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

เอกสารประชุมวิชาการ THAICID
วันที่ 3 มิถุนายน 2558


 
ระบบกักเก็บน้ำและป้องกันการรุกล้ำของน้ำทะเล
แอ่งน้ำใต้ดิน / วัฎจักรของน้ำระบบเก็บกักน้ำใต้ดิน / ข้อสรุปและเสนอแนะโครงการ

 การพัฒนาแหล่งน้ำของเกาะสมุย
     [ สถานการณ์น้ำในปัจจุบันของเกาะสมุย  / การศึกษาลักษณะอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา / การสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ / การทดสอบคุณสมบัติการซึมผ่านของชั้นดินInfiltration Test  / การเจาะสำรวจธรณีเทคนิค เจาะสำรวจดินและเก็บตัวอย่างดินโดยวิธี Seismic Reflection และ Seismic  / Refraction Resistivity Sounding / การศึกษาลักษณะอุทกธรณีวิทยา / การเจาะบ่อน้ำบาดาลและสูบทดสอบ ]
  download

  • ผลการวิเคราะห์ลักษณะชั้นดินและหิน โดย โปรแกรม RockWorks
      download
  • ผลการวิเคราะห์ภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยาแบบ 3 มิติ (Fence Diagram)
      download

 Subsurface dam Ie island, Okinawa Japan 11-14 Apr 2011
  download

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขื่อนใต้ดินพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Feasibility Study of the Underground Dam Project KhoPa-NganArea, ChangwatSuratThanee
  download

 เทคนิคการสร้างเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ (Soil-Cement Column)
  download