คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

 
   Irrigation Technologies
   สุดยอดเทคโนโลยี่ด้านชลประทาน

   ประธาน ICID Mr. Lee ได้เสนอหัวข้อหลัก 10 ประการที่สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในการชลประทาน ไว้ในหนังสือข่าว ICID สิบสุดยอดเทคโนโลยีด้านการชลประทานและการระบายน้ำได้แก่
  
1 เกษตรกรควบคุมการจัดส่งน้ำ หรือ การควบคุมทางน้ำทั้งหมด หรือการควบคุมลำคลองด้านท้ายน้ำ แล้วแต่จะเรียก แต่ที่สำคัญ คือ ขยายรวมไปถึงการควบคุมน้ำใต้ดิน ที่นำมาใช้กับแหล่งน้ำหน้าดินและในระบบขนาดใหญ่
  
2 ระบบส่งน้ำแบบฟุ้งกระจาย (Emitter Delivery Systems) สำหรับการชลประทานแบบแม่นยำและสำหรับภูมิประเทศแบบลูกคลื่น มิใช่แค่ระบบน้ำหยดแต่ต้องมีแกนหมุนกลางด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่สามารถถอดย้ายจากแกนกลางหนึ่งไปอีกแกนกลางหนึ่ง และมีตัวกวาดที่ตั้งโปรแกรมให้เหมาะกับรูปร่างแปลงเพาะปลูกแต่ละแห่งโดยเฉพาะ เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้การชลประทานเป็นไปได้สำหรับพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ คิดว่าต้องเป็นการเกษตรแบบใช้น้ำฝนเท่านั้น
  
3 เครื่องชี้บอกด้านบนเพื่อบอกความเปียก เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีศักยภาพโดดเด่น ตามที่ระบุโดยรางวัล WatSave แต่ยังไม่นิยมใช้กันแพร่หลาย
  
4 ตัวควบคุมการระบาย ได้รับการยกตัวอย่างโดยรางวัล WatSave เช่นกัน เพราะสามารถใข้ควบคุมความชื้นในดินและกระตุ้นการชลประทานใต้ผิวดิน
  
5 ข้าวเพิ่มความชื้น-ลดความชื้น (Wetting-drying rice) เป็นเทคโนโลยีประหยัดน้ำอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับโดยรางวัล WatSave เนื่องจากเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศจีน
  
6 เทคโนโลยี่ทั้งหลายที่ทำให้ไม่ต้องไถพรวน หรือ ลดการไถพรวน ที่มีใช้กันอยู่แล้ว เพื่อการอนุรักษ์ดินชนิดกัดกร่อนง่ายและธาตุอาหาร และประหยัดเชื้อเพลิง แต่สามารถอนุรักษ์น้ำในการเกษตรชลประทาน และเกษตรน้ำฝน ได้เช่นกัน
  
7 ชลประทานน้ำจืด-น้ำเค็ม ที่ใช้น้ำเค็มและน้ำกร่อยเป็นบางส่วนในระยะพืชเติบโตโดยไม่ทำให้ผลผลิตเสียหายมาก หรือทำลายโครงสร้างดิน
  
8 พันธ์พืชที่ต้านทานความเค็มและน้ำแล้ง ซึ่งอาจใช้ควบคู่กับชลประทานตามข้อ7 หรือแยกใช้ต่างหาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ให้น้ำชลประทานเพียงชั่วคราว หรือให้เสริมเท่านั้น
  
9 การสื่อสารโดยระบบสำรวจระยะไกลที่ควบคู่กันระหว่างอินเตอร์เน็ตกับโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยเกษตรกรในทุกเรื่อง ตั้งแต่การจัดตั้งแผนการใช้ที่ดินไปจนถึงการคาดการณ์ในการดำเนินงาน
  
10 การระบายน้ำ และเทคโนโลยี “ดั้งเดิม” ซึ่งเป็นชนิดที่เราต้องไม่ลืม เพราะสามารถช่วยปรับปรุงและส่งเสริมการผลิตแบบยั่งยืนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก ได้มากกว่าการชลประทานเพียงเท่านั้น