คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

ประธาน ICID ดูงานการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ศาสตราจารย์ Dr.Gao Zhanyi ประธานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการระบายน้ำ(International Commission on Irrigation and Drainage-ICID) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ กรมชลประทาน สามเสน

โดยรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ คณะกรรมาธิการ ICID ประเทศไทย คณะกรรมการ THAICID เจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประมวลฯร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ Dr.Gao Zhanyi ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ณ จุดลงนามถวายพระพร ห้องโถงประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน และในวันที่ 11 ธันวาคม 2554 จะเดินทางไปยังประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยดูสภาพน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง เพื่อสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเดินทางไปยังเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ


ประธาน ICID ดูสภาพพื้นที่หลังมหาอุทกภัยพร้อมเข้าพบอธิบดีกรมชลประทาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 ศาสตราจารย์ Dr.Gao Zhanyi ประธานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ(International Commission on Irrigation and Drainage-ICID) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสภาพพื้นที่หลังเกิดมหาอุทกภัย ปี 2554 ตามจุดต่าง ๆ โดยเริ่มจากหมู่บ้านชวนชื่นกอล์ฟคลับ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี การดูงาน ณ ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จ.ปทุมธานี ตลอดจนการศึกษาเส้นทางการเกิดน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี และประตูน้ำพระงาม จ.สิงห์บุรี

ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท โดยมีนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธาน THAICID ร่วม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา และบรรยายสรุปปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่12

ในการนี้ท่านประธาน ICID ได้ กล่าวแสดงความขอบคุณและความชื่นชมที่มีต่อความเสียสละและความเหน็ดเหนื่อย ของอธิบดีกรมชลประทานในฐานะประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย การชลประทานและการระบายน้ำในการช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ให้ กับพี่น้องประชาชน

Download