คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

การมาเยือน THAICID ของ Director of ICID

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ รองเลขาธิการ ICID พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน THAICID ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ จากประเทศอินเดีย ในโอกาสเข้าร่วมหารือกับประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ ICID (คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ) เกี่ยวกับบทความของTHAICID ในหัวข้อเรื่องอุทกภัยในประเทศไทย สำหรับการนำเสนอในการประชุม ICE ครั้งที่ 63 และการประชุม Asian Regian Regional Conference ครั้งที่ 7 ช่วงเดือนมิถุนายน ณ ประเทศออสเตรเลีย และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานด้านการชลประทานและการะบายน้ำ ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน