คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Director of ICID visit THAICID

On 27th – 28th January 2012, Mr. Lersak Rewtarkulpaiboon, Deputy Director General for Administration with ICID Vice President Chaiwat Prechawit and THAICID Staffs has welcomed Director of International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), Dr. Vijay K. Labhsetwar, who came for a discussion.
The discussion was focused on articles about flooding in Thailand for the presentation in 63rd ICE and 7th ARC Meeting held in June in Australia and other issues associated with the irrigation and drainage. The discussion was held in RID Conference room, 3rd Floor, Royal Irrigation Department, Thailand.