โครงการ อ่างเก็บน้ำกระหร่าง 3 พิมพ์
โครงการ อ่างเก็บน้ำกระหร่าง 3
ตำบล สามพระยา อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี


สถานที่ตั้ง
ตำบล สามพระยา อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

รายละเอียดโครงการ
อ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุ 6 ล้านลูกบาศ์กเมตรประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ