โครงการ อ่างเก็บน้ำพุหวาย พิมพ์
โครงการ อ่างเก็บน้ำพุหวาย
ตำบล ห้วยทรายเหนือ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี


สถานที่ตั้ง
ตำบล ห้วยทรายเหนือ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี


รายละเอียดโครงการ
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ