โครงการ อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ พิมพ์

โครงการ อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ
ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี


สถานที่ตั้ง

ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

รายละเอียดโครงการ

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ