ผู้ออนไลน์

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

ปัตตานี
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการบ่อพักน้ำสระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.ลูโบะยีไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 7509
2 โครงการขุดลอกสระเก็บนน้ำบ้านเจาะบาแน (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 7450
3 โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตําบลทรายขาว (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 6313
4 โครงการจัดหาน้ำให้แก่วิทยาลัยอิสลลามยะลาวิทยาเขตปัตตานี ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 6490
5 โครงการท่อระบายน้ำวังพลายบัว (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 6500
6 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 6957
7 โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำบ้านพอเหมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 6350
8 โครงการฝายคลองช่องเรือ (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลทรายขาว อําเภอโคกธิ์ จังหวัดปัตตานี 160824
9 โครงการจัดหาน้ำให้บ้านนางโอและบ้านลุตง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 26192
10 โครงการฝายคลองโผงโผง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปากล่อ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 33859
11 โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 49291
12 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลน้ำบ่อ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 14123
13 โครงการขุดลอกคลองบางตาหยาด อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 13810
14 โครงการฝายเขาใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 58874
15 โครงการขุดลอกคลองบางเก่า อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 30618
16 โครงการฝายห้วยกะลาพออันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 13540
17 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพออันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปัตตานี 15657
18 โครงการฝายทดน้ำบ้านโต๊ะปิเยาะ อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปัตตานี 8378
19 โครงการคันกั้นน้ำเค็มจารังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 17803
20 โครงการฝายลวดน้ำเต้า อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 8110
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL