ผู้ออนไลน์

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

พิษณุโลก
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคับ (โครงการรักษ์น้ำเพื่อแผ่นดิน) 4325
2 โครงการก่อสร้างฝายบ้านชำนาญจุ้ย พร้อมระบบส่งน้ำ (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน) 4531
3 โครงการจัดหาน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน) 4698
4 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหมั่นแสวง-เทอดชาติ(โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน) 4094
5 โครงการฝายบ้านร่มเกล้า 2 พร้อมระบบส่งน้ำ 4693
6 โครงการอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า (หัวงานที่ 3) 4170
7 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคับ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 4608
8 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจวง (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 5045
9 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหมั่นแสวง (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 4933
10 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 53985
11 ฝายบ้านโคกผักหวาน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 5989