ผู้ออนไลน์

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

พะเยา
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ต.เชี่ยงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 8935
2 ท่อส่งน้ำห้วยไฟและฝายทุ่งจำฝางพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพะเยา 4943
3 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา 16139
4 อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น 6544
5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ 5560
6 โครงการฝายวังผา จังหวัดพะเยา 6109
7 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า 6152
8 ฝายปู่ย่า จังหวัดพะเยา 18247
9 โครงการฝายวังผาเหนือ 5252
10 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยัด 4496
11 อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ 12536