ผู้ออนไลน์

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

เชียงราย
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการฝายห้วยเย็น(ห้วยกาญจน์)พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 3437
2 โครงการฝายห้วยส้านพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 3091
3 โครงการจัดหาอ่างเก็บน้ำห้วยสละพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 3273
4 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพญาไพร (เล่าจอ) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2681
5 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2443
6 โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 12262
7 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 12681
8 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่ท่าเรือ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 11516
9 อ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 7241
10 อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 8057
11 โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสันนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 9619
12 อ่างเก็บน้ำห้วยฝายพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย 9129
13 จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรตำบลหนองแรด จังหวัดเชียงราย 6101
14 ฝายห้วยบ่อส้ม จังหวัดเชียงราย 6594
15 โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงาม 10640
16 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ 6827
17 โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งดุก 6833
18 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน 6415
19 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง 6080
20 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านจะต๋อเบอ 5117
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL