ผู้ออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน พิมพ์ อีเมล


โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านสบขุ่น

********************************************


พระราชดำริเมื่อ
         ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ดำเนินงานของหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ น้ำคาง บ.สบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน เพื่อจัดตั้งโครงการบ้านสบขุ่น ในวันที่ 16 มกราคม  2547  ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีฯ และราษฏรในพื้นที่

สถานที่ตั้งโครงการ
         บ้านสบขุ่น  หมู่ที่ 7  บ้านสบขุ่น  ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
         เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ  น้ำคาง  
         จัดหาน้ำสนับสนุนการเกษตรราษฏรบ้านสบขุ่น  ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 

รายละเอียดโครงการ
         ฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ และถังพักน้ำ
               ความยาวของฝาย         12     เมตร 
               ความสูงของฝาย           1.50    เมตร

ระยะเวลาก่อสร้าง
        เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม  2547 แล้วเสร็จกันยายน 2547

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
        ช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภคของหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ  น้ำคาง  และราษฏรบ้านสบขุ่น  ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
        พื้นที่รับประโยชน์ ฤดูฝน 500 ไร่ และฤดูแล้ง 100 ไร่ จำนวน  400  ครอบครัว ประชากร  2,101  คน 

       
ภาพที่ตั้งโครงการ


sobkon

******************