กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้579
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2617
mod_vvisit_counterเดือนนี้8650
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604654

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน คณะอนุกรรมการ ฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
คณะอนุกรรมการ ฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ku2209ku2210

ku2211ku2208


          เมื่อวันที่  31  มกราคม  2555    ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.นครศรีธรรมราช   นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ครั้งที่  1/2555  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนหาด (การแปรรูปพริก)  โดยศูนย์อำนวยการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ          ความก้าวหน้าการจัดเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่จะกระจายแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำปากพนังฯ  โดยศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชความก้าวหน้าการพิจารณาก่อสร้างโรงสูบน้ำคลอดชะอวด-แพรกเมือง  เพื่อช่วยเหลือพื้นที่บ้านควนโถ๊ะ     โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน      ความก้าวหน้าการตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานในตะกอนดินท้องน้ำของคลองธรรมชาติบางแห่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  ในการนี้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ  คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ  ร่วมรายงานความก้าวหน้า      ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปี2555  โดยสำนักงาน กปร.     
          

          ในการนี้ได้มีการพิจารณาร่วมกันถึงผลการสำรวจประชามติ  ความต้องการของราษฎรในเขตพื้นที่น้ำเค็มและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชการเตรียมพื้นที่รับเสด็จทรงงานของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ             และในวันเดียวกันนี้  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เดินทางมาเป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลาตะเพียนขาว  จำนวน  300,000 ตัว  และกุ้งก้ามกราม  จำนวน  30,000  ตัว  ลงสู่แม่น้ำปากพนัง    ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง    บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ.