กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้799
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1645
mod_vvisit_counterเดือนนี้12839
mod_vvisit_counterทั้งหมด11521778

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯ จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
กรมชลฯ จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

520702


      กรมชลฯ จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯและระเบียบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


            กรมชลประทานโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสำนักงานเลขานุการกรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน และ วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 450 คน ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีนายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษถึงความสำคัญของการสนองตอบเจตนารมณ์ของระเบียบและพระราชบัญญัติ ดังกล่าว และมีนาย ชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานกล่าวปิดการสัมมนา โดยในการนี้ท่านอธิบดีได้เน้นย้ำให้ทุกสำนัก กองให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเคร่งครัดและเอาใจใส่ ทั้งนี้เพราะกรมชลประทานเป็นหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ตามภารกิจจะต้องมีผลกระทบประชาชน จึงควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้รับรู้ถึงการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย การสัมมนาครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย รศ.ดร.พัชรี สิโรรส การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยนายเวชชวุฒิ บุญชูวิทย์ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บรรยายโดยนายอิทธิพล ช่างกลึงดี วิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจาก การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องสามารถดำเนินงานได้ด้วยความเรียบร้อย สนองเจตนารมณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบฯพระราชบัญญัติดังกล่าว