กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้550
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้105
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้959
mod_vvisit_counterเดือนนี้5779
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601783

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน คณะอนุกรรมการฯโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
คณะอนุกรรมการฯโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ku903ku904
ku905ku906
          เมื่อวันที่    ตุลาคม   ๒๕๕๔  นายธีระ  มินทราศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   โดยมีคณะตัวแทน กปร. นายปริญญา  สัคคะนายก  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการฯ  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  โดยมีสาระสำคัญดังนี้   ความก้าวหน้าการดำเนินงานขุดลอกร่องแม่น้ำปากพนัง โดยศูนย์อำนวยการฯ  ความก้าวหน้าในการดำเนินการเสนอร่างขอบเขต TOR ข้อกำหนดเงื่อนไขและขอบเขตการศึกษาความเหมาะสม  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการสำรวจและออกแบบเพื่อรักษาระดับน้ำที่เหมาะสมในการป้องกันไฟไหม้ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าพรุควนเคร็ง  โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕   สรุปผลการดำเนินงานด้านการบูรณาการในพื้นที่เป้าหมาย (คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน) โดยศูนย์อำนวยการฯ  การสรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ (คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ)   โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม) โดยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ  และเรื่องพิจารณาร่างแผนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปี ๒๕๕๔   โดยศูนย์อำนวยการฯ     ห้องประชุม ๒  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ