กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้675
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้665
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1340
mod_vvisit_counterเดือนนี้7373
mod_vvisit_counterทั้งหมด11603377

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดสัมมนา “จัดรูปที่ดินแควน้อย พลิกฟื้นผืนดินให้เป็นทอง ”ที่จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดสัมมนา “จัดรูปที่ดินแควน้อย พลิกฟื้นผืนดินให้เป็นทอง ”ที่จังหวัดพิษณุโลก

541005-1541005-3541005-4541005-5

          

                   สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดสัมมนา "จัดรูปที่ดินแควน้อย พลิกฟื้นผืนดินให้เป็นทอง "    ที่จังหวัดพิษณุโลก

         สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดรูปที่ดินให้แก่ เกษตรกร ในท้องที่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒๐๐ คน     ในหัวข้อ "จัดรูปที่ดิน แควน้อย พลิกฟื้นผืนดินให้เป็นทอง" การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ที่ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก วิทยากร ประกอบด้วย นายจรัญ ภูขาว ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นายวีรพงษ์ แต่งเนตร หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นางจรูญ ราษฎร์บรรจง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์      นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง กำนันตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก และนายสมชาย เรือนก้อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม โดยมีนายจำรัส เซ็นนิล จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการ

                   การสัมมนาเริ่มโดย นายจรัญ ภูขาว ได้เล่าประวัติของงานจัดรูปที่ดินว่าได้เริ่มเมื่อ ปี ๒๕๑๒  ที่จังหวัดสิงห์บุรี ในเนื้อที่ ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่จัดรูปที่ดินเพียง ๑.๘ ล้านไร่ เท่านั้น ในขณะที่ประชากรของประเทศไทย เพิ่มมากขึ้นถึง ๖๐ กว่าล้านคน ดังนั้นจึงต้องเพิ่มพื้นที่จัดรูปที่ดินให้มากขึ้น อย่างน้อยให้ได้ ๑๐ ล้านไร่ จากพื้นที่ชลประทานทั้งหมด ๒๔ ล้านไร่ เพราะพื้นที่จัดรูปที่ดินเป็นพื้นที่เกรด เอ สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ สำหรับเกษตรกรในท้องที่ อำเภอวัดโบสถ์ นับว่าเป็นเกษตรกรที่โชคดี เพราะอยู่ในเขตชลประทาน ได้รับน้ำจากเขื่อนแควน้อย ซึ่งทางราชการมีแผนจะดำเนินการจัดรูปที่ดินให้

                   -นายวีรพงษ์ แต่งเนตร หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง มีภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การจัดรูปที่ดินและมีแหล่งน้ำ เกษตรกรในโครงการเขื่อนแควน้อยยินยอมให้จัดรูปที่ดินประมาณ ๙๐% ซึ่งเป็นการพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัยและยั่งยืน ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรต้องรวมตัวกันให้ได้

                   -นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง กล่าวว่า เขตจัดรูปที่ดินในบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำน่าน ก่อนจัดรูปที่ดิน ทำนาได้ปีละ ๑ ครั้ง เพราะต้องรอน้ำฝน เมื่อทางราชการจะดำเนินการจัดรูปที่ดินให้แรกๆ ชาวบ้านต่อต้านเพราะไม่เข้าใจว่าจัดรูปที่ดินแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร แต่เมื่อจัดรูปที่ดินเสร็จ เกษตรกรได้รับประโยชน์มาก ทำนาได้ปีละหลายครั้ง ทำให้ขณะนี้เกษตรกรทางฝั่งซ้ายแม่น้ำน่าน (ตำบลท่าโพธิ์,ท่าทอง,    วัดพริก,วังน้ำคู้) กำลังร้องขอให้จัดรูปที่ดิน นอกจากนั้นการจัดรูปที่ดินยังมีผลดีเพราะมีกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เช่นในเขตพื้นที่สีเขียว จะปลูกสร้างหอพักไม่ได้

                   -นางจรูญ ราษฎร์บรรจง กล่าวว่า ก่อนจัดรูปที่ดิน การทำนาลำบากมากเพราะไม่มีถนน การทำนา การปล่อยน้ำ การเก็บเกี่ยวต้องรอกัน แต่ถ้าจัดรูปที่ดินแล้ว มีผลดีคือ การใช้น้ำสะดวก มีคูระบาย     ไม่ต้องรอกัน ที่ดินทุกแปลงมีถนน รูปแปลงนาเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน ราคาที่ดินสูงขึ้น จากไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป สามารถทำการเกษตรได้หลากหลายและเป็นพื้นที่ที่มีกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเป็นปัญหาทางด้านเทคนิค ซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดยเจ้าหน้าที่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด และอธิบายให้เจ้าของที่ดินเข้าใจ นอกจากนี้ก็มีปัญหาที่เกิดจากตัวเกษตรกรเอง ที่ทำนา ๓ รอบ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ผลผลิตได้น้อยและต้องลงทุนสูง

                   -นายสมชาย เรือนก้อน กล่าวว่า ก่อนจัดรูปที่ดิน ใช้วัว ควายในการไถนา ทำนาลำบาก ขณะนี้ใช้เครื่องจักรเครื่องมือได้รับความสะดวก ที่นาที่จัดรูปที่ดินแล้ว จะได้ผลผลิตอย่างน้อย ๘๐ ถังต่อไร่

                   หลังจากนั้น วิทยากร ได้ตอบปัญหาให้แก่ เกษตรกรผู้เข้าสัมมนาทุกๆเรื่อง เช่นเรื่องงบประมาณในการจัดรูปที่ดิน ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ที่ดินในบริเวณเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก จะได้รับงบประมาณในการจัดรูปที่ดิน ประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท ท้ายสุด นายจรัญ ภูขาว ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร   ทุกท่านที่มาให้ความรู้แก่ เกษตรกรผู้เข้าสัมมนาอย่างจริงใจ และหวังว่าการจัดรูปที่ดินจะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น และสามารถคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร   ที่ประเทศไทยจะเป็นครัวโลก ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป