กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้46
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3231
mod_vvisit_counterเดือนนี้4752
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600756

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รมว.เกษตรฯและคณะข้าราชการกรมชลประทานเฝ้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รมว.เกษตรฯและคณะข้าราชการกรมชลประทานเฝ้าฯ
20-9-2554_11-00-2220-9-2554_10-48-11
        เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะข้าราชการกรมชลประทาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โครงการ และรับพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางการเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าว

          นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้ง 5 โครงการนั้น กรมชลประทานได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ทำให้ปัจจุบันโครงการต่าง ๆ สามารถนำประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละโครงการ ดังนี้

          1. โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2542 แล้วเสร็จปี 2548 มีความจุ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถบรรเทาน้ำท่วม โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 19 กันยายน 2554 สามารถชะลอน้ำได้ถึง 37 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานรวม 185,000 ไร่ ในฤดูฝนส่งน้ำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้เต็มที่ ในฤดูแล้งสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตรได้ 6 หมื่น ถึง 7 หมื่นไร่ ผลผลิตข้าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยข้าวนาปีเดิมได้ผลผลิตเฉลี่ย 48 ถังต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 64 ถังต่อไร่และข้าวนาปรังเดิมได้ผลผลิตเฉลี่ย 53 ถังต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 72 ถังต่อไร่ และกรมชลประทานได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 10 เมกกะวัตต์ จำนวน 28 ล้านหน่วยต่อปี

        2. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา ได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ตั้งแต่ปี 2539 แล้วเสร็จในปี 2542 ทำให้การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปากพนังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถป้องกันการรุกของน้ำเค็ม เป็นแหล่งน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมได้เต็มพื้นที่

          3. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร-จังหวัดนครพนม เริ่มก่อสร้างประตูระบายน้ำปิดกั้นลำน้ำก่ำและลำน้ำสาขา เมื่อปี 2538 และแล้วเสร็จครบจำนวน 7 แห่ง ในปี 2552 ทำให้สามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำก่ำเหนือประตูระบายน้ำรวมประมาณ 53 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำที่เก็บกักจำนวนนี้สามารถนำไปใช้ในการชลประทานในพื้นที่สองฝั่งของลำน้ำได้ โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากลำน้ำก่ำไปยังคลองชลประทานเข้าสู่พื้นที่ชลประทานทั้งสองฝั่งลำน้ำ 165,000 ไร่ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำเป็นพื้นที่ชลประทานรวมทั้งสิ้น 41,700 ไร่ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2559 ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการทำการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง

          4. โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เริ่มก่อสร้างตัวเขื่อนเมื่อปี 2548 แล้วเสร็จในปี 2552 สามารถบรรเทาน้ำท่วม โดยในช่วง 2 เดือน ที่ผ่านมา วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 19 กันยายน 2554 สามารถชะลอน้ำได้ถึง 565 ล้าน ลูกบาศก์เมตร อีกทั้งสามารถส่งน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 23,826 ไร่ จากระบบส่งน้ำทั้งหมดของโครงการที่วางแผนไว้ 155,166 ไร่ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานได้แล้วตามแผนงานที่วางไว้ จะสามารถส่งน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 439,161 ไร่ รวมทั้งสามารถบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างและส่งผลถึงการบรรเทาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาบางส่วน

          5. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2542 ความจุ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ชลประทานได้ 4,600 ไร่ และเมื่อปี 2546 ถึงปี 2552 ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มายังพื้นที่โครงการลำพะยังตอนบน โดยอุโมงค์มีความยาวประมาณ 710 เมตร สามารถผันน้ำมาเติมลงสระเก็บน้ำประจำไร่นา ที่จะกระจายในพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน สามารถช่วยเหลือราษฎรให้ทำการเกษตรในพื้นที่ชลประทานได้เพิ่มเติมอีก 12,000 ไร่ ทั้งนี้ กรมชลประทานได้จัดตั้งองค์กรรองรับในการบริหารและจัดการน้ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ โดยมีการนำเทคโนโลยีและกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรมาใช้ในการบริหาร และจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณ ข่าวในพระราชสำนัก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7