กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้688
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1436
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3640
mod_vvisit_counterเดือนนี้28728
mod_vvisit_counterทั้งหมด12744417

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ พล.อ.ประวิตรฯ ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเมืองสมุทรสงครามและสมุทรสาคร
พล.อ.ประวิตรฯ ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเมืองสมุทรสงครามและสมุทรสาคร

 kol4.1 kol4.2 

วันที่ 13 ม.ค.66 พลเอกประวิตร วงษ์สุววรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม และโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จ.สมุทรสาคร โดยมี ดร.สุรสีห์ กิติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
 
นายประพิศ จันทร์มา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม มีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2565 – 2568 โดยมีแผนหลักในการพัฒนาและฟื้นฟู 4 ด้าน ได้แก่ 1. การบริหารจัดการ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ และการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร ขุดลอกแก้มลิงทุ่งหิน พื้นที่ 2,623 ไร่ ปริมาณดินขุดรวม 5 ล้าน ลบ.ม. ปรับปรุงท่อรับน้ำจำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงประตูระบายน้ำ 3 แห่ง ปรับปรุงท่อระบายน้ำ 2 แห่ง ปรับปรุงถนนเชื่อมต่อโครงการฯ และก่อสร้างโรงกรองน้ำ 3.การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ปรับปรุงเส้นทางน้ำเข้าโครงการฯ ตั้งแต่คลองบ้านนา คลองขวาง คลองบ้านน้อย และคลองประดู่สายหลักตั้งแต่ฝายบ้านน้อยถึงท่อลอดคลองระบายน้ำสายใหญ่ประดู่ 4+100 (ประตูแพรกเป้ง) พร้อมก่อสร้างอาคารท่อลอดรางรถไฟ 4.การจัดการคุณภาพน้ำ/อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่โครงการฯ
 
ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้ทำการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2564 โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการขุดลอกแก้มลิง พร้อมก่อสร้างปรับปรุงอาคารท่อรับน้ำ 1 แห่ง และก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำอีก 1 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ จะช่วยเพิ่มปริมาณกักเก็บของแก้มลิงจาก 6 ล้าน ลบ.ม. เป็น 9 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 28,000 ครัวเรือน ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน บริเวณตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่บางส่วนของอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้อีกด้วย ช่วยลดความเสียหายต่อพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ ในอนาคต
 
สำหรับโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นโครงการที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ที่มักจะประสบปัญหาการระบายน้ำและปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งหากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุของแม่น้ำ จะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชน เนื่องจากยังไม่มีอาคารควบคุมระดับน้ำ เช่น สถานีสูบน้ำ หรือประตูระบายน้ำ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก
 
ทั้งนี้ โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน ประกอบไปด้วย ประตูระบายน้ำขนาดกว้าง 6 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมสถานีสูบขนาด 5 ลบ.ม./วินาที 2 เครื่อง มีการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม ความยาว 795 เมตร มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร ทั้งยังช่วยป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งบริเวณพื้นที่ ต.ท่าทราย และ ต.บ้านเกาะ รวมทั้งเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย
 
ด้าน พล.อ.ประวิตรฯ ได้กำชับให้กรมชลประทานและหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเร็ววัน ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย
 
   
 

http://www.escortbayanlariz.net