กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้59
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1272
mod_vvisit_counterเดือนนี้5978
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601982

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลประทานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการรวบรวมกฎหมายคันคูน้ำและกฎหมายจัดรูปที่ดิน
กรมชลประทานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการรวบรวมกฎหมายคันคูน้ำและกฎหมายจัดรูปที่ดิน




540801-02          540801-03














          
540801-04

        นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทานได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการยกร่าง พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  จังหวัดอุดรธานี  ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยภาคเอกชน เช่น เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน   และโครงการคันและคูน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคราชการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อบต. หัวหน้าสำนักงานจัดรูป     ที่ดินจังหวัดและผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ เป็นต้น

        อธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีระบบชลประทานประมาณ ๒๘ ล้านไร่ ถือเป็นอันดับ ๘ ของโลกและส่งออกข้าวเป็นอันดับ ๑ ของโลก แต่ตามความเป็นจริง ประเทศไทยยังมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์แบบน้อยมาก คือ    ระบบชลประทานที่มีระบบส่งน้ำ มีการจัดรูปที่ดิน มีงานคันคูน้ำ ซึ่งกรมชลประทานมียุทธศาสตร์  ที่จะทำระบบชลประทานที่สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต   และเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น เพื่อจะได้แข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ และในโลกได้     จึงเป็นสาเหตุให้ต้องแก้ไขกฎหมายให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจและสังคม     ในปัจจุบัน การวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และกรมชลประทาน จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งน้ำและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรได้ตามวัตถุประสงค์ และหวังว่าผู้เข้าสัมมนาจะแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อผู้วิจัยจะได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไป

            อนึ่ง การสัมมนาจะจัดอีก ๔ ครั้ง ที่จังหวัดพิษณุโลก กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม