กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้53
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3238
mod_vvisit_counterเดือนนี้4759
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600763

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน การอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วในเบื้องต้น
การอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วในเบื้องต้น

ku629_copy_copyku630_copy_copy


ku631_copy_copyku632เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2554   นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครง​การเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก​่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร​เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อ​มกล่าวปิดการฝึกอบรมและร่วม​รับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู​้ร่วมกันของผู้เข้ารับการอบ​รม ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประ​ทาน กรมชลประทาน สามเสน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญให้แก่บุคคลากรเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการวางแผนและพิจารณาโครงการ  เพื่อให้การดำเนินภารกิจของกรมชลประทาน ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ  พร้อมทั้งเร่งดำเนินการจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง   เป็นธรรม และยั่งยืนและสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายของรัฐ  ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงานควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    ซึ่งหากผู้มีส่วนรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวางโครงการ  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีก็จะสามารถตอบสนองการพัฒนาโครงการชลประทานในเชิงบูรณาการและสะท้อนประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น