กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้104
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้145
mod_vvisit_counterเดือนนี้4965
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600969

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สำนักบริหารโครงการจัดอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สำนักบริหารโครงการจัดอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ku594ku595


ku596ku597


เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม   2554 นางสุภาพร วงษ์วีระขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักบริหารโครงการ  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 501 ตึกศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน โดยมีนายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญให้แก่บุคคลากรเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการวางแผนและพิจารณาโครงการอย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  และฉบับที่11   ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

          ทั้งนี้เพราะความท้าทายในภารกิจของกรมชลประทานในทศวรรษนี้ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ  พร้อมทั้งเร่งดำเนินการจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง   เป็นธรรม และยั่งยืนเพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายของรัฐ  ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงานควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    ซึ่งหากผู้มีส่วนรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวางโครงการ  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีก็จะสามารถตอบสนองการพัฒนาโครงการชลประทานในเชิงบูรณาการและสะท้อนประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น