กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1279
mod_vvisit_counterเดือนนี้5985
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601989

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดนิทรรศการ ๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดนิทรรศการ ๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

ku557ku558


ku559ku560


ku562ku561


 


            
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ
" ๘๔  พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ"       กรมชลประทาน ปากเกร็ด ถนนติวานนท์   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โดยมีนายอำพน  เสนาณรงค์   องคมนตรี   นายธีระ  วงศ์สมุทร   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทาน   นายเฉลิมเกียรติ   แสนวิแสน  เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จฯ  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน    ๒๕๕๔

             นิทรรศการ ๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานชลประทานที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในรูปแบบนิทรรศการสื่อผสมหนึ่งเดียวที่จะรวบรวมพระราชกรณียกิจด้านงานชลประทานมาจัดแสดงผ่านสื่อแบบผสมผสาน “Multi Media” แบ่งออกเป็น ๑๐ โซนหลัก ได้แก่ ๑.  โซน Royal  Gallery  การจัดแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจด้านชลประทานที่หาชมยากในรูปแบบ Interactive Touch Screen ๒.    โซน Royal Theatre จัดฉายภาพยนตร์ธาราแห่งชีวิต๓. โซนวิวัฒนาการชลประทานไทย ๑๐๙ ปี จัดแสดงประวัติศาสตร์กรมชลประทานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ถึงรัชกาลปัจจุบัน ๔.  โซนศาลาองค์ความรู้ด้านการชลประทาน นำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ๕.  โซนจัดแสดงนิทรรศการเครื่องจักรกล เป็นการนำเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ที่ใช้ในงานชลประทานมาจัดแสดงพร้อมนำเสนอความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชลประทาน ๖.  โซนการบริการจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการสาธิตระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ บนพื้นที่กว่า ๑๐ ไร่ อาทิ การให้น้ำแบบร่องคู่ การให้น้ำแบบประหยัด ระบบชลประทานอัตโนมัติ เป็นต้น  ๗.     โซนเสวนาทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงของประเทศ และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ซึ่งจะมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ของน้ำในปัจจุบัน และอนาคต ๘.  การแสดงแสง สี เสียง น้ำพุเต้นระบำรอบพระบรมฉายาลักษณ์ จัดแสดงบริเวณกลางสระน้ำประกอบการบรรเลงดนตรี ๙. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ๑๐. การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จากภูมิภาคต่างๆ