กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้114
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้44
mod_vvisit_counterเดือนนี้4864
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600868

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวเด่นชลประทาน อธิบดี ชป. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ ปฏิรูปประเทศ
อธิบดี ชป. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ ปฏิรูปประเทศ

 rm3.1 rm3.2 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมา พร้อมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 อาทิ การบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน พร้อมขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ
 
ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำปี พ.ศ. 2564 เมื่อเปรียบเทียบน้ำในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำมากกว่าปี พ.ศ. 2563 แต่ในขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำในภาคตะวันตกน้อยกว่าปริมาณน้ำ เมื่อปี พ.ศ. 2563 ประมาณ 3 พันล้านลูกบากศ์เมตร ดังนั้นกรมชลประทานจึงได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับจัดสรรน้ำให้เพียงพอทั้ง 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง การจัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง การสำรองน้ำสำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝนเพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2564 การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม รวมถึง การจัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
 
ทั้งนี้ กรมชลประทานมีแผนสำรองน้ำเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง โดยเร่งเก็บน้ำช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2564 โดยเป็นน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ด้านมาตรการรองรับภัยแล้ง กรมชลประทานได้วางแผนในการเร่งเก็บน้ำก่อนสิ้นฤดูฝน ทั้งในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เพื่อรองรับการใช้น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศ และเกษตรยืนต้น โดยมาตรการนี้เป็นมาตรการรับมือกับช่วงน้ำน้อยเช่นเดียวกับเมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ กรมชลประทานได้มีการจัดสรร บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ รถขนน้ำ รถขุด รถแบ็คโฮ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ
 
โดยในการประชุมครั้งนี้ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานประธานคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของกรมชลประทานที่ได้มีการลงพื้นที่ทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลในระหว่างที่ทางสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชน อีกด้วย