กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้550
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้105
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้959
mod_vvisit_counterเดือนนี้5779
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601782

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน ชป.เดินหน้าศึกษาฯปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร
ชป.เดินหน้าศึกษาฯปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร

 25.5.2 25.5.3 

กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร หวังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่อย่างเพียงพอ ทั้งช่วยลดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศโครงการโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ว่า การจัดปฐมนิเทศโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลของโครงการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงมีมติให้กรมชลประทานศึกษาภาพรวมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และให้วางแผนปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานที่มีอายุการใช้งานมานานหลายปี ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง มีพื้นที่ชลประทาน 550,688 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอเมือง และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กรมชลประทานมีแผนที่จะปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำของโครงการฯ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดเเคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

“การดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในลำน้ำปิงให้มีประสิทธิภาพ สามารถวางกรอบการจัดสรรน้ำในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ของน้ำ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมชลประทานพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯเป็นไปด้วยดี และก่อเกิดประโยชน์อย่างเกิดสูงสุดแก่ประชาชน” นายเฉลิมเกียรติฯ กล่าวในที่สุด