กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้75
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3260
mod_vvisit_counterเดือนนี้4781
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600785

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวโครงการพระราชดำริ องคมนตรี ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง
องคมนตรี ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง

docc2docc1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการของราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำแก่งคอย - บ้านหมอ ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จากนั้น องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมพบปะราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการฯ และร่วมปลูกต้นไม้ รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำด้วย
 
สำหรับพื้นที่แก่งคอย-บ้านหมอ ในอดีตมีสภาพแห้งแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติ ทำให้ทำนาได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่ราษฎรจะขุดบ่อน้ำตื้นไว้ใช้ปลูกผัก เพื่อบริโภคในครัวเรือน และไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ในช่วงฤดูแล้ง ภายหลังกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ เมื่อแล้วเสร็จ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี ยกเว้นเฉพาะปีที่แล้งมากๆ เท่านั้น กลุ่มผู้ใช้น้ำแก่งคอย-บ้านหมอ จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน กลุ่มบริหาร และสร้างเสริมความเข้มแข็ง จนสามารถตั้งกลุ่มคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation) หรือ JMC เมื่อปี 2552 โดยได้ดำเนินการบริหารน้ำด้วยตนเอง ยืดหลักการแบ่งปัน เคารพตนเอง เคารพซึ่งกันและกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ต่อมาในปี 2563 คณะกรรมการจัดการชลประทานแก่งคอย - บ้านหมอ ได้รับประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
 
ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด สำหรับส่งไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทางตอนล่างในเขตตำบลห้วยบง ตำบลผึ้งรวง และตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร โดยในฤดูฝนสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างได้ปริมาณ 2,500 ไร่ และในฤดูแล้ง ปริมาณ 500 ไร่ ทั้งยังสามารถใช้สำหรับอุปโภค - บริโภค เลี้ยงสัตว์ และใช้ในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
จากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ และถือเป็นแม่แบบให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ได้ศึกษาดูงานและนำไปปฏิบัติใช้ พร้อมพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำตำบลเขาดินพัฒนา และตำบลผึ้งรวง ซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งทำการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนา ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี