กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้542
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้105
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้951
mod_vvisit_counterเดือนนี้5771
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601775

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน ชป.เร่งขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชป.เร่งขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

prr3prr2

 

กรมชลประทานพร้อมจัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากทั่วประเทศ
เพื่อสร้างโครงข่ายที่เข้มแข็ง ต่อยอด และพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย
ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทานเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายทั้งระดับรัฐบาลและระดับกระทรวงในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และพันธกิจด้านต่าง ๆ อย่างแท้จริง จึงได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้งานด้านการประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า 100 คน ณ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้มีเวทีหรือพื้นที่ในการสรุปบทเรียน การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ตลอดปีงบประมาณ ที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อเป็นการติดอาวุธด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมด้วยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมบรรยายให้ความรู้และจัดทำwork shop ในประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงกับองค์กรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน

 

รองอธิบดีฝ่ายบริหารยังได้กล่าวย้ำอีกว่า ในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ตลอดจนการได้การสนับสนุนจากภาคประชาชนในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ จึงมอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นการจัดโครงการในปีที่ 4 โดยปีที่ผ่าน ๆ มาได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากทั้งผู้เข้าร่วมโครงการและผู้บริหารกรมชลประทาน