กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้83
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2121
mod_vvisit_counterเดือนนี้8154
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604158

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน รองประพิศ เดินหน้าอ่างพวงลุ่มน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ เพิ่มน้ำใช้ให้พื้นที่เกษตรกว่า 2.2 แสนไร่
รองประพิศ เดินหน้าอ่างพวงลุ่มน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ เพิ่มน้ำใช้ให้พื้นที่เกษตรกว่า 2.2 แสนไร่

 pepsi2  pepsi3

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้มีนายสนฑ์ จินดาสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าของโครงการ
 
“ในลุ่มน้ำชีตอนบนนี้กรมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องอ่างพวงมาวางโครงการเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการดำเนินการตามพระบรมราโชบาย "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ที่ต้องการให้ช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการใช้ประโยชน์ในทุกมิติอย่างแท้จริง ซึ่งการทำอ่างพวง ถือเป็นแนวทางในการบริหารน้ำที่แต่ละอ่างจะสามารถเติมเต็มปริมาณน้ำระหว่างกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เต็มประสิทธิภาพ”
 
ทั้งนี้ในลุ่มน้ำชีตอนบนดังกล่าว กรมชลประทานได้มีแผนที่จะดำเนินการโครงการอ่างพวงในลุ่มน้ำชีตอนบน จำนวน 5 แห่ง แยกเป็นก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร และอีก 4 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ อ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อก่อสร้างอ่างพวงเสร็จทั้งหมด จะมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 239.43 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) สามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ให้กับราษฎร 223,000 ไร่
 
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองอธิบดีกรมชลประทานได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเร่งรัดการทำงานในทุกมิติ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีฯมีขนาดความจุ 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 75,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่การเกษตรตามลำน้ำชี ตั้งแต่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหลายแห่ง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของโครงการ คืบหน้าไปกว่า 4.48% ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่ได้วางไว้
 
จากนั้นในช่วงบ่าย รองอธิบดีกรมชลประทานและคณะ พร้อมทั้งนายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง และนายนิคม อบมาลี นายก อบต. หนองแวง ได้ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาเจริญ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ำที่ได้ทั้งป่าและน้ำในเวลาเดียวกัน เนื่องจากสามารถลดผลกระทบการใช้พื้นที่ป่าไม้จาก 2,100 ไร่เหลือ 354 ไร่ อ่างเก็บน้ำมีความจุ 46.905 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่จะมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก โดยสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้ 40,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้งได้ 8,000 ไร่ ทั้งยังสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้ได้กำชับให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และยึดหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด และวางแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด