กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้547
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้105
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้956
mod_vvisit_counterเดือนนี้5776
mod_vvisit_counterทั้งหมด11601780

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2563/2564
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2563/2564

smi2smi1

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2563/2564 โดยมี นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและติดตามการบริหารงบประมาณปี 2563 การวางแผนการใช้งบประมาณปี 2564 รวมไปถึงงานกรอบการบริหารงบประมาณโดยใช้ระบบ Internet of things (ios) และแผนงานประชาสัมพันธ์ของกรมชลประทานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการบริหารงานตามมาตรการเฝ้าระวัง Covid-19 และเตรียมความพร้อมแผนการบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการกรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
 
ในการนี้ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ได้สั่งการให้เพิ่มการดำเนินงานและการวางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ผ่านการนำเสนอข้อมูลข่าวสารครอบคลุมในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการแก้มลิงต่างๆ ด้านงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ด้านวิชาการและกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงาน กิจกรรม แผนงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแนวทางที่ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบให้ไว้เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเชิงรุกเกี่ยวกับนโยบายด้านการตลาดนำการผลิต โครงการหนึ่งตำบลหนึงทฤษฎีใหม่่ เกษตรดิจิทัล นโยบายการลดใช้สารเคมี และการเกษตรแปลงใหญ่