กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้820
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้99
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้820
mod_vvisit_counterเดือนนี้12014
mod_vvisit_counterทั้งหมด11520953

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวเด่นชลประทาน อธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร จ.อุดรธานี
อธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร จ.อุดรธานี

 sek3sek4

sek1sek2

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางมายังสำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โดยช่วงเช้ามีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 5 โดยสถานการณ์น้ำในภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563) ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 75 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 151 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ 1 แห่ง รวมปริมาณนํ้าเก็บกัก รวมทั้งสิ้น 1,569 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าใช้การได้ 1,373 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง 794 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 มีปริมาณน้ำที่นํามาใช้ได้ 600 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 แผนจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2563 648 ล้าน ลบ.ม. อุปโภค-บริโภค 39 ล้าน ลบ.ม. ระบบนิเวศน์ 309 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 3 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรรม 297 ล้าน ลบ.ม.
 
สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ปี 2563 สำนักงานชลประทานที่ 5 ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ จ.เลย ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจําทุกปี 3 จุด ในบริเวณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.หนองคาย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจําทุกปี 3 จุด ในบริเวณ อ.โพนพิสัย อ.ท่าบ่อ และ อ.ศรีเชียงใหม่ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 CMS จํานวน 3 เครื่อง บริเวณ ปตร.ห้วยหลวง อ.โพนพิสัย จ.บึงกาฬ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดประจําทุกปี 1 จุด อ.เมือง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง จํานวน 2 จุด ได้แก่ 1.บริเวณ ปตร.ห้วยคาด อ.ปากคาด จํานวน 2 เครื่อง 2.ปตร.บางบาด อ.เมือง จํานวน 2 เครื่อง จ.หนองบัวลำภู และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจําทุกปี 1 จุด ในพื้นที่บริเวณ ต.หนองบัว อ.เมือง จ. อุดรธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจําทุกปี 6 จุด ในบริเวณ อ.กุมภวาปี อ.กู่แก้ว และ อ.เมือง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณ ปตร.สามพร้าว อ.เมือง จํานวน 2 เครื่อง จ.สกลนคร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 จุด ได้แก่ บริเวณ ต.พรรณนา อ.พรรณนานิคม 1 จุด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 2 จุดและ ต.ด่านม่วงคํา อ.โคกศรีสุพรรณ 1 จุด และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณสะพานบ้านด่านม่วงคำ ต.ด่านม่วงคํา อ.โคกศรีสุพรรณ จํานวน 4 เครื่อง
 
ช่วงบ่ายเป็นการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กอง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมที่ผ่านมา นำเสนอภาพรวมการบริหารงานของสำนักงานชลประทานที่ 5 ตลอดจนพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการสนับสนุนงบประมาณในส่วนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆให้สัมฤทธิ์ผลตามแนวทาง RID No.1 Express 2020 อันเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลต่อไป
 
ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธสุวรรณรังสีนฤมิตขึ้นประดิษฐาน และร่วมกิจกรรมปล่อยปลา บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 และเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ คลินิกชลประทานจากสำนัก กองต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงกันอย่างหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมชลประทาน มีโอกาสได้แสดงผลงาน นวัตกรรม และเพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลตามแนวทาง RID No.1 Express 2020