กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้360
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้99
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้360
mod_vvisit_counterเดือนนี้11554
mod_vvisit_counterทั้งหมด11520493

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวเด่นชลประทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร “เลขที่ ๙๐๑”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร “เลขที่ ๙๐๑”

 larn1larn3

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร “เลขที่ ๙๐๑” สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
 
สำหรับ “อาคารเลขที่ ๙๐๑” นั้น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สืบสานแนวพระราชดำริ “โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย” หรือระบบ ThaiWater ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเริ่มต้นไว้ให้ตั้งแต่ปี 2541 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาสนับสนุนให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พัฒนาต่อยอดโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย หรือระบบ ThaiWater เป็นระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลน้ำจากหน่วยงานราชการ จำนวน 45 หน่วยงาน พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประมวลผลแบบจำลองน้ำและสภาพอากาศ สนับสนุนภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในภาวะปกติ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาวะวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพื่องานวิจัย และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้สะดวก ช่วยฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป