กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2052
mod_vvisit_counterเดือนนี้8085
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604089

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สชป.2ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเขื่อนพิบัติขนาดรุนแรงในพื้นที่
สชป.2ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเขื่อนพิบัติขนาดรุนแรงในพื้นที่

ku415ku416


ku417ku418
          นายปรีชา ไพจิตราสุคนธ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเขื่อนพิบัติขนาดรุนแรงในพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554  ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 2 ชั้น 4 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทา    สาธารณภัยเขต 10 ลำปาง และโครงการในสังกัดสำนักชลประทานที่ 2 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางในการกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสมกับการฝึกซ้อม การบัญชาการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเขื่อนพิบัติขนาดรุนแรงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งมีกำหนดจะจัดให้มีช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2554 นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาเบื้องต้นสำหรับรายชื่อหน่วยงานในจังหวัดลำปางที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมร่วมกัน

          สำหรับการฝึกซ้อมการบัญชาการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเขื่อนพิบัติขนาดรุนแรงในพื้นที่จังหวัดลำปางที่จะจัดทำขึ้นนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการกำหนดวิธีการเครื่องมือและบุคลากรในการบริหารจัดการปัญหาอย่างครอบคลุม สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 จังหวัดลำปาง จะได้นำผลการประชุมในครั้งนี้ ไปจัดตั้งคณะทำงานและดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางแก่หน่วยงานทีเกี่ยวข้องก่อนการฝึกซ้อมจริงต่อไป