กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้819
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้99
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้819
mod_vvisit_counterเดือนนี้12013
mod_vvisit_counterทั้งหมด11520952

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวเด่นชลประทาน ชป.ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน
ชป.ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน

 ppp4ppp2

ppp1ppp3

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จาก 2 ช่องทาง ได้แก่ Conference meeting 1919 และ telecom.rid.go.th ถ่ายทอดสดการประชุม จากห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงมติคณะรัฐมนตรี ข้อกำหนด มาตรการและข้อสั่งการ ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง สรุปการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันพิจารณา ประเด็นการปฏิบัติงานที่เกิดผลกระทบจากมาตรการ/ข้อสั่งการ ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักกฎหมายและที่ดิน กองพัสดุ
โดยการประชุมในครั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน มีข้อสั่งการให้ บุคลากรกรมชลประทานเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมใหม่ชั่วคราวและถาวร (New Normal) ในการปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน รวมไปถึงสถานที่ทำงาน ตลอดจนการเตรียมแผนบริหารความเสี่ยง (BCP) ทั้ง 4 สายงาน ได้แก่ สายงานบริหาร สายงานวิชาการ สายงานบำรุงรักษา และสายงานก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้การขับเคลื่อนกระบวนการการปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่กรมชลประทานได้กำหนด แม้จะอยู่ในสภาวะวิกฤต