กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้583
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2621
mod_vvisit_counterเดือนนี้8654
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604658

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ffa1ffa2

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะทำงานจากสำนัก กอง ต่าง ๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้คณะทำงานทราบถึงกรอบระยะเวลาการประเมิน การประมวลผลคะแนน และเกณฑ์ระดับผลการประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ในการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (OIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการตอบแบบสอบถามต่าง ๆ และการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดต่าง ๆ ทำให้การพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมชลประทานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

อนึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและเพื่อให้มีการจัดทำมาตรการในการป้องกันและการปราบปรามทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน

ทั้งนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมชลประทาน ในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับผลการประเมินระดับ A มีผลดำเนินงานเป็นอันดับที่ 11 ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์