กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3190
mod_vvisit_counterเดือนนี้4711
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600715

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63
สำนักงานชลประทานที่ 8 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63

 77a177a2

 

วันที่ 28 ม.ค 63 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมปล่อยคาราวานรถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทาน ที่ 8 ว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 71 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การได้รวม 592 ล้าน ลบ.ม. จากความจุใช้การได้ 1,764 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุใช้การได้ ซึ่งได้วางแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ไว้จำนวน 412 ล้าน ลบ.ม. สำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เพื่อการอุปโภค - บริโภค 88 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศ 156 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุตสาหกรรม 16 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 152 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 128 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 31% ของแผน ยังเหลือปริมาณน้ำ ที่ต้องจัดสรรตามแผนอีก 285 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ได้สำรองน้ำไว้สำหรับช่วงต้นฤดูฝนปี 2563 กรณีฝนมาช้า เพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ไว้อีกจำนวน 255 ล้าน ลบ.ม. หากมีการบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไว้ คาดว่าจะมีน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ไปจนถึงต้นฤดูฝนอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้งปี 2562/63 ขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร และยานพาหนะไว้ช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานไว้ทั้งหมด 116 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 80 เครื่อง รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 23 คัน และยานพาหนะต่างๆ จำนวน 13 คัน ซึ่งปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกระจายอยู่ในพื้นที่แล้ว จำนวน 41 เครื่อง นอกจากนี้ยังได้ส่งรถบรรทุกน้ำ จำนวน 7 คัน ปริมาณน้ำรวม 78,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือการอุปโภค – บริโภค ในเขตพื้นที่ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง และ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 8 จะออกปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปตลอดช่วงฤดูแล้งนี้