กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้799
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1655
mod_vvisit_counterเดือนนี้12849
mod_vvisit_counterทั้งหมด11521788

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลประทานเผยผลทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างห้วยรีฯ จ. อุตรดิตถ์ คุ้มค่า
กรมชลประทานเผยผลทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างห้วยรีฯ จ. อุตรดิตถ์ คุ้มค่า


520521

ที่ห้องประชุมประชาสัมพันธ์ใหม่ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ กรมชลประทานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ พบการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมีความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น พร้อมนำเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า การศึกษาทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้กรมชลประทานมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการศึกษามีระยะเวลาในการศึกษา 450 วัน โดยนำผลการศึกษาเดิมที่ได้ศึกษาไว้ก่อนเกิดเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในลุ่มน้ำห้วยรี เมื่อปี 2549 มาทบทวนใหม่ตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้กำหนดทางเลือกของการศึกษาเป็น 5 ทางเลือก ประกอบด้วย ทางเลือกที่ 1 การสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยรี ที่บ้านกิ่วเคียน หมู่ที่ 12 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานด้วยระบบท่อส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง ครอบคลุมพื้นที่ 53,500 ไร่ ทางเลือกที่ 2 สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ ไปยังอ่างพักน้ำก่อนส่งเข้าระบบท่อส่งน้ำ ทางเลือกที่ 3 สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์เข้าระบบท่อส่งน้ำโดยตรง ทางเลือกที่ 4 สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนทดน้ำผาจุก และทางเลือกที่ 5 การพัฒนาโครงการขนาดเล็ก 7 โครงการ และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์เดิม ภายหลังจากคณะผู้ศึกษาได้พิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การลงทุน และความพร้อมของโครงการเพื่อทำการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาโครงการ พบว่า ทางเลือกที่ 1 คือ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยรี มีความเหมาะสมมากที่สุด อีกทั้งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จากการประชุม กลุ่มย่อยหลายครั้ง พบว่า ประชาชนในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่สนับสนุนให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยรีฯ มากกว่าทางเลือกอื่น ๆ และต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรมาเป็นเวลานาน สำหรับการดำเนินการหลังจากนี้ กรมชลประทานจะนำเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป อนึ่ง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์เป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 40 ปี ภายหลังจากก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์แล้วเสร็จและกรมชลประทานเข้าไปช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านที่อพยพจากพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ หลังจากนั้นในปี 2542 ราษฎรในพื้นที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยรีขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ และได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่หลายครั้ง ต่อมาในปี 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรีเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จในปี 2549 หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทำให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้กรมชลประทานจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่